Fraikin rozpoczęło swoją działalność w Polsce w 2006 roku. Na samym początku organizację rozwijało zaledwie kilkunastu pracowników, zajmujących strategiczne stanowiska niezbędne do funkcjonowania spółki. Zaangażowanie i ciężka praca całego zespołu spowodowała gigantyczną eskalację przedsiębiorstwa.

Fraikin Polska dzisiaj to 110 pracowników, 15 oddziałów na terenie całego kraju, flota złożona z 4500 pojazdów oraz ponad 400 aktywnych klientów. Kadra to jeden z najważniejszych elementów układanki sukcesu firmy. W związku z tym zdecydowaliśmy się na zgłoszenie swojego członkostwa do stowarzyszenia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej to najstarsza i największa organizacja pracodawców w Polsce – działają od 1989 roku, reprezentują 19 000 firm, zatrudniających przeszło 5 mln osób. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne. Siłą Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom oraz liczba i różnorodność naszych członków: związków, federacji i firm.

Podsumowując, nie może nas tam zabraknąć. Fraikin Polska deklaruje aktywną działalność na rzecz wsparcia rynku pracy w Polsce, wobec powyższego dnia 6 marca 2018 roku dołączyliśmy do stowarzyszenia Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.