Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych zostało utworzone w 2005 roku w celu kształtowania i wpływania na branżę flotową poprzez propagowanie wiedzy o zarządzaniu pojazdami. SKFS jest najważniejszym organem zrzeszającym osoby zarządzające flotami samochodowymi w Polsce. Wobec powyższego nas nie mogło tam zabraknąć.

W dbałości o priorytety Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, będziemy dzielić się specjalistyczną wiedzą z zakresu zarządzania flotami. Wraz z SKFS współorganizować będziemy szkolenia, spotkania oraz programy szkoleniowe dla menadżerów flot oraz kierowców pojazdów służbowych.

Wartością nadrzędną tego stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy zdobytej dzięki doświadczeniu w zarządzaniu flotami. Przejawia się to poprzez aktywność społeczną członków. Członkowie SKFS uczestniczą w roli prelegentów w eventach flotowych. Stowarzyszenie bierze udział w publikacjach przygotowując eksperckie opracowania. Jednym z równie ważnych celów działalności Stowarzyszenia jest ochrona środowiska, która idealne wpisuje się w obrany kurs polityki naszej firmy.

Na bieżąco będziemy informować o działaniach i inicjatywach podejmowanych w ramach stowarzyszenia.