Fraikin zajmuje ważne miejsce w Związku Polskiego Leasingu. Od wielu lat stanowisko Wiceprzewodniczącego Komitetu Wykonawczego zajmuje Dyrektor Generalny Fraikin Polska – Artur Nowicki.

Ważne miejsce w nowej strategii Związku Polskiego Leasingu na lata 2018-2020, zajmuje szeroko rozumiana motoryzacja. W celu usystematyzowania działań i wzmocnienia integracji członków ZPL w tym obszarze, zorganizowane zostało nowe otwarcie w grupie roboczej ds. motoryzacji. Włączenie ekspertów z firm związanych z motoryzacją pomoże stworzyć ramowy plan funkcjonowania grupy oraz określić główne cele jej działania na najbliższe lata.

Obszary tematyczne, w których będzie poruszać się grupa, to:

  1. Mobilność.
  2. Rozwój systemów telematycznych.
  3. Bezpieczeństwo (pasywne – zabezpieczenie pojazdów i aktywne – np. bezpieczeństwo i ekonomika jazdy kierowców).
  4. Nowe trendy (np. shared mobility, connectivity, elektromobilność, autonomiczne pojazdy etc.).
  5. „Data-to-customer” – (potencjalne nowe źródła przychodu).
  6. Ocena i analiza bieżącej sytuacji rynkowej (samochody osobowe i użytkowe).
  7. Nowe regulacje (finansowe, podatkowe, środowiskowe i inne dotyczące pojazdów).

Grupa robocza ds. motoryzacji składająca się z ekspertów o wieloletnim doświadczeniu, zajmie się głównie uporządkowaniem wyżej wymienionych kwestii. Pomoże to w zrozumieniu nowych regulacji, technologii oraz trendów na rynku motoryzacyjnym.