Za nami pierwszy kwartał, czas na Newsletter!

Zaczynamy podsumowaniem, podsumowaniem 2017 roku. Był to rok sukcesów i wielu ważnych wydarzeń w naszej Grupie. Nowe kontrakty, targi Fleet Market, kolejni pracownicy, to tylko część najważniejszych inicjatyw Fraikin Polska.

Warto wspomnieć, że pierwszy kwartał tego roku, był dla nas bardzo ważny ze względu na przystąpienie do kluczowych organizacji, m.in. Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych, Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, Pracodawcy RP.

Zachęcamy do lektury! Link do PDF