Nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF16) obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku dotyczy zmian w leasingu i obowiązuje każdą międzynarodową spółkę, która korzysta z aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu oraz wspomnianego wcześniej leasingu. Jakie są dalsze losy leasingu operacyjnego?

Nowy standard eliminuje całkowicie usługę leasingu operacyjnego, a co za tym idzie – pozabilansowe ujęcie pojazdów oraz pozostałych środków użytkowanych w takim modelu. Pełny rozrachunek, który obejmie dotychczasowe pozabilansowe aktywa, zwiększy współmierność pomiędzy spółkami oraz wpłynie na raitingi, koszty finansowe oraz postrzeganie spółki przez interesariuszy i zapewni przejrzystość zobowiązań finansowych. Taka sytuacja zmusza leasingodawców do zmiany ich dotychczasowego modelu biznesowego. W celu utrzymania usługi leasingu operacyjnego na tym samym poziomie, usługodawcy położą większy nacisk na usługi towarzyszące niż na same aktywa. Zakres standardu nie obejmuje aktywów o wartości mniejszej niż 5000$ w momencie nabycia oraz umów krótszych niż 12 miesięcy. W sprawozdaniu finansowym leasingobiorcy ujęte zostanie aktywo z tytułu „prawa do użytkowania”. Zysk netto pozostaje taki sam jak do tej pory, jednak zastosowanie tego prawa spowodowało to, że amortyzacja i koszy odsetek będą ujęte oddzielnie.

Co na to wynajem?

Można powiedzieć, że leasing w tym momencie nie różni się wiele od zwykłego zakupu pojazdu. Natomiast wynajem pojazdów odznacza pełen pakiet świadczeń oferowany w jego zakresie. Oprócz pojazdu, przedsiębiorca decydujący się na wynajem, otrzymuje: preferencyjne warunki finansowe, ubezpieczenie, przeglądy przewidzenie przez producenta pojazdu,  zarządzanie flotą, serwis opon, pojazd zastępczy, Assitance 24/7. Nad najwyższą jakością usług czuwa dedykowany zespół wsparcia technicznego.

Warto pamiętać:

  • Nowy standard eliminuje pozabilansowe ujęcie aktywów w oparciu o umowy dzierżawy, najmu oraz leasingu;
  • MSSF 16 zapewni przejrzystość zobowiązań każdej spółki posiadającej zobowiązania leasingowe;
  • Leasingodawcy muszą położyć nacisk na usługi dodatkowe;
  • Amortyzacja i koszy odsetek z wynajmu będą ujęte oddzielnie co będzie mieć pozytywny wpływ na EBITDA.

Model wynajmu to szereg czynności, które mają na celu zoptymalizowanie spraw związanych z eksploatacją i administracją flot. Doradztwo i finansowanie, następnie zarządzanie flotą oraz serwis i obsługa szkód, pozwalają przedsiębiorcy na dokładne zaplanowanie rozwoju biznesu. Wieloletnie doświadczenie oraz szeroko rozwinięty wachlarz usług dodatkowych, wyróżniają wynajem na tle pozostałych modeli leasingowych. Jest to obecnie jedna z najpopularniejszych form finansowania.