Świadomość w zakresie ochrony środowiska wzrasta w zawrotnym tempie, jest to ważna informacja dla całej branży TSL, która to mocno wpływa na otaczający nas Świat. Coraz częściej, nasi Klienci interesują się pojazdami napędzanymi paliwami alternatywnymi i widzą przyszłość w budowaniu ekologicznych flot.

Branża TSL rozumie, że główną rolę grają nowe regulacje prawne. Porozumienia dotyczące redukcji emisji z transportu wymusi poszukiwanie rozwiązań zeroemisyjnych dla transportu ciężkiego. Kluczową technologią w transporcie ciężarowym, obecnie najbardziej opłacalną i wykonalnym jest zasilanie skroplonym gazem ziemnym (LNG), gdyż nie wymaga to zmian w infrastrukturze tankowania. Emisja CO2 z pojazdu napędzanego LNG jest niższa niż pojazdu z silnikiem wysokoprężnym, a przy tym pojazdy LNG są już dostępne na rynku. Transporcie ciężarowym istotną rolę mogą spełnić ogniwa wodorowe. Tankowanie tego pierwiastka trwa kilka minut, a na pełnym zbiorniku można pokonać nawet 700 kilometrów.

Wielu producentów pojazdów dostawczych i ciężarowych już dziś oferuje pojazdy napędzane gazem sprężonym (CNG) lub skroplonym (LNG). Zastosowanie takiej technologii powoduje oszczędności, które prowadzą do optymalizacji kosztów transportu oraz strategiczne dostosowanie się do funkcjonujących regulacji prawnych.

Technologia pojazdów ciężarowych dopiero wchodzi w erę elektromobilności. Nadal przed naszą branżą stoją ogromne wyzwania technologiczne, ludzkie, a także wyzwania wiążące się z przedsiębiorczością i zarządzaniem.

Przyszłość branży TSL leży w zmianach technologicznych – Lżejsze samochody, wydajniejsze silniki, efektywniejsze opony pomogą oszczędzić paliwo w transporcie i będą w stanie zmniejszyć emisję CO2 na kilometr o 30%. Korporacje, przedsiębiorcy, często drobni przewoźnicy, mogą mieć znaczący udział w rozwoju elektromobilności w Europie. Polskie firmy znajdują się w piątce państw UE, gdzie wykonuje się najwięcej przewozów, a na drogach pojawia się najwięcej nowych pojazdów ciężarowych.

Dominik Wołoszyn
Dyrektor Sprzedaży