Sprawne zarządzanie flotą samochodową jest jednym z procesów, na który każda firma powinna zwracać uwagę.

Nieefektywne zarządzanie pojazdami służbowymi może doprowadzić do powstawania nadużyć i tym samym zwiększania kosztów eksploatacyjnych. Jest to niełatwe zadanie, które wymaga zaangażowania oraz specjalistycznej wiedzy zespołu koordynującego flotą pojazdów. W naszej firmie zarządzanie i optymalizację floty, rozumiemy jako pełną obsługę serwisową, analizę kosztów napraw, działania prewencyjne, administrację dokumentów oraz w razie awarii pojazdy zastępcze. Zależy nam na utrzymaniu floty klienta w pełni mobilnej, dlatego w trakcie trwania umowy prowadzimy systematyczne inspekcje techniczne pojazdów wykonywane przez wykwalifikowanych doradców serwisowych. Dodatkowo w celu usystematyzowania i usprawnienia obsługi flot, stworzyliśmy dedykowany numer Assistance, gdzie każda zgłoszona sprawa trafia bezpośrednio do odpowiedniej osoby.

Wiele czynności i procesów składa się na optymalne utrzymanie floty, dlatego przed rozpoczęciem współpracy z naszymi Klientami, dokładnie analizujemy obszary poruszania się pojazdów, typy przewożonych ładunków czy przebiegi kilometrowe. Dzięki wnikliwej analizie stanu faktycznego pojazdów nasz zespół techniczny jest w stanie zaplanować pełne działania optymalizujące flotę i późniejszą jej prewencję.

Optymalizacja kosztów pojazdów zawiera również proces zgłaszania szkód komunikacyjnych. Zależy nam na tym by rola użytkownika pojazdu w procesie obsługi szkód ograniczyła się jedynie do zgłoszenia przez niego zdarzenia drogowego.

Dominik Wołoszyn
Dyrektor Działu Handlowego

Skierowanie pojazdu do serwisu oraz realizacja niezbędnych formalności pozostaje po stronie zarządzającego. Menadżerowie floty dodatkowo posiadają zdalną kontrolę każdego pojazdu na trasie z aktualnym jego statusem dzięki nowoczesnej platformie internetowej. Dzięki narzędziu online dostarczamy pracownikom firmy, wszystkie istotne dane w czasie rzeczywistym. W ramach sprawnego zarządzania flotą pojazdów, dostarczamy Fleet Managerom systemy planowania i nadzoru kierowców.

We Fraikin Polska prawie 1/3 Klientów korzysta z usług zarządzania i optymalizacji floty. Od kilku lat kształtuje się zauważalny wzrost w tej gałęzi biznesu. Obsługa floty pojazdów nierzadko wiąże się ze sporymi nakładami finansowymi. Współpraca z naszą firmą pozwoli jednak uniknąć zbędnych wydatków, a koszty będą w pełni zaplanowane.