Logistyka dystrybucji jest to złożony system, dzięki któremu towar o preferowanej jakości bezpiecznie trafia poprzez przedsiębiorcę do klienta. Transport produktów żywnościowych jest jednym z głównych etapów w łańcuchu spożywczym. Od samego transportu zależy nie tylko jakość produktu, ale szczególnie jakość zdrowotna.

Przedsiębiorstwa spożywcze korzystają w głównej mierze z transportu drogowego, który zapewnia im mobilność oraz elastyczność. Forma transportu powinna być właściwa do produktów, które mają być przewożone. W przypadku przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego, konieczne jest stosowanie izotermicznych środków transportu, lodowni, chłodni lub ogrzewanego osprzętu.

Przewożenie żywności w niskich temperaturach wymaga odpowiednich pojazdów wyposażonych w zaawansowane urządzenia chłodnicze oraz urządzenia rejestrujące i monitorujące zmiany temperatur w podczas transportu. Termograf, bo o nim mowa, jest oddzielnym od agregatu chłodniczego instrumentem rejestrującym temperaturę, który funkcjonuje również w przypadku awarii agregatu. Oprócz rejestracji i zapisu temperatury, urządzenia te są często zaopatrzone w szereg dodatkowych funkcji, m.in. oszraniania, regulacji termostatu, czy też monitorowania momentu otwarcia drzwi. Wymagania w zakresie temperatury transportu są dość przejrzyste w przepisach prawa i obligują wszystkie podmioty do utrzymania prawidłowego łańcucha chłodniczego na wszystkich etapach dostaw żywności.

Dostawa produktów w temperaturze kontrolowanej zapewnia finalnym odbiorcom produkty do spożycia, które są bezpieczne dla zdrowia ludzkiego, dlatego tak ważne jest, aby transport odbywał się zgodnie z przepisami. Przestrzeganie regulacji prawnych ma zapewnić dowóz żywności bez uszkodzeń i zakażeń, oraz na tyle na ile to możliwe, wyeliminować skutki czynników wpływających na ładunek podczas wszelkich prac ładunkowych, magazynowych i przewozowych.

“Transport żywności z punktu widzenia obowiązującego prawa oraz obowiązków stawianym przewoźnikom,stanowi trudny obszar przemysłu spożywczego, jednakże jest to dziedzina, która stale się rozwija. Rosnące oczekiwania konsumentów, a także konkurencja na rynku usług transportowych ma kluczowy wpływ na dobrą koniunkturę w branży przemysłowej. Zaostrzenie praw dotyczących transportu artykułów spożywczych gwarantuje większe bezpieczeństwo żywności, a co za tym idzie gwarancję wyższej jakości dla konsumentów. Ponadto wpływa na wyspecjalizowanie się sposobu transportu określonej żywności, dzięki czemu producenci mogą pochwalić się odpowiednio wyposażonymi pojazdami i najlepszą jakością produktów.”– mówi Dominik Wołoszyn, Dyrektor Sprzedaży FRAIKIN POLSKA.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm spożywczych, firmy wynajmujące pojazdy, oferują szeroką gamę  dedykowanych usług do przewozu żywności. Aby jak najlepiej zapewnić zimny łańcuch dostaw, lider na rynku wynajmu – FRAIKIN, oferuje w wynajmie krótko- i długoterminowym, pojazdy chłodnicze spełniające wszelkie obowiązujące normy. Wszystkie pojazdy FRAIKIN są ponadto wyposażone w rejestratory temperatury funkcjonujące w czasie rzeczywistym.

W celu zbudowania prawidłowego łańcucha chłodniczego, firma wynajmująca pojazdy, przekazuje najemcy do użytkowania specjalistyczny samochód, a wszystkie wydatki związane z jego utrzymaniem i funkcjonowaniem przenosi na siebie. Dodatkowo, na przykład FRAIKIN, oferuje interwencję w dzień i w nocy w przypadku unieruchomienia pojazdu oraz posiada zespół 12 techników mobilnych, którzy wykonują drobne czynności mechaniczne u Klientów. Takie usługi gwarantują firmom przemysłowym utrzymanie pełnej mobilności i likwidują ryzyko zatrzymania ich działalności.

Kluczowym argumentem przemawiającym za wynajmem pojazdów chłodniczych jest również cena. Jedynie duże firmy oferujące wynajem samochodów dysponują lepszymi warunkami handlowymi u dostawców pojazdów oraz producentów osprzętu do łańcucha chłodniczego. Doświadczenie oraz ekspercka wiedza firm wynajmujących pojazdy z zakresu przewozu produktów spożywczych, pozwala na zbudowanie pojazdu zgodnie z indywidualnymi wymaganiami branży spożywczej. Dzięki temu jesteśmy pewni, iż produkty spożywcze przewożone są w najlepszych warunkach termicznych, nie zagrażają życiu ludzkiemu a użyty sprzęt spełnia najnowocześniejsze wymogi technologiczne.