Ministerstwo Energii opublikowało nowe rozwiązania prawne dla firm w obszarze wsparcia zakupu pojazdów na paliwa alternatywne tj. CNG, LNG, wodór i energię elektryczną. Dopłaty mają być przyznawane tylko na zakup pojazdów nowych, przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej lub detalicznej pojazdów lub w zakresie wynajmu długoterminowego pojazdów.

Dla pojazdów osobowych utrzymano limit 125 tys. zł, jako maksymalną cenę zakupu, do której wparcie przysługuje. W przypadku pojazdu elektrycznego, może to być do 30%  kosztów zakupu, ale nie więcej niż 36 tys. zł. Dla samochodów na gaz ziemny (LNG,CNG) limit ten wynosi 30%  i 20 tys. zł, dla aut wodorowych – 30%  i 100 tys. zł.

Maksymalna wartość dotacji dla pojazdów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5T oraz pojazdów do przewozu osób o DMC nieprzekraczającej 5T ma wynieść nie więcej niż 30%  kosztów i 70 tys. zł dla pojazdów na prąd. W przypadku napędu na gaz ziemny to 30% i 30 tys. zł.

Dla pojazdów dostawczych lub ciężarowych o DMC powyżej 3,5T lecz nie przekraczających 12T do 30% kosztów, ale nie więcej niż 150 tys. zł dla pojazdów elektrycznych. Dla napędu gazowego to odpowiednio 30%  i 35 tys. zł.

Dla kategorii pojazdów powyżej 12T DMC limit to 30%  kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym nie więcej niż 200 tys. zł dla napędu elektrycznego oraz 30%  i 100 tys. dla pojazdów na gaz.

Projekt rozporządzenia wprowadza dotację również dla elektrycznych pojazdów kategorii L (motocykli, motorowerów oraz czterokołowców) Maksymalna wartość dopłat to 30 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, ale nie więcej niż 5 tys. zł.

W projekcie przewidziano możliwość dopłaty nie tylko do zakupu nowych pojazdów z napędem alternatywnym. Wsparcie z FNT obejmie również wytwarzanie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, budowę infrastruktury paliw alternatywnych (CNG, LNG i energii elektrycznej). Dofinansowanie dla jednej stacji CNG nie może przekroczyć 750 tys. zł, dla LNG – 1,2 mln  zł, a dla wodoru – 3 mln zł. Maksymalne wsparcie dla budowy stacji ładowania energią elektryczną o „normalnej” mocy nie może przekroczyć 25,5 tys. zł, a stacji ładowania o dużej mocy 150 tys. zł. Warunkiem jest świadczenie ogólnodostępnych usług i ciągła eksploatacja infrastruktury przez co najmniej 3 lata.

Z najnowszego badania KPMG w Polsce oraz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych wynika, że z nowych rozwiązań ujętych w projekcie rozporządzenia dot. Funduszu Niskoemisyjnego Transportu zamierza skorzystać połowa badanych podmiotów z których 44 proc. za najbardziej atrakcyjną formę wparcia uznaje dotację na zakup  pojazdów elektrycznych.