Produkcja opakowań to najszybciej rozwijający się  rynek wchodzący w skład łańcucha dostaw towarów. Powodem dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na opakowania produkowane w Polsce jest popyt generowany przez zagranicę. 

Odbiorcami opakowań w Polsce jest przede wszystkim branża produkcji żywności (60 % zużycia), branża farmaceutyczna (7 % zużycia) i branża kosmetyczna (6 % zużycia). Za pozostałą część odpowiadają producenci towarów przemysłowych i chemii gospodarczej, którzy konsumują ponad 25% opakowań. W Polsce produkuje się ok. 6 mln opakowań rocznie. Udział tego sektora w globalnym przetwórstwie przemysłowym sięga 3,5 % i jest prawie dwukrotnie wyższy niż średnia dla Unii Europejskiej.

Sektor produkcji opakowań ma pozytywne perspektywy rozwoju, zakłada się, że jego przychody będą rosnąć ok.7 % rok do roku. Duży wpływ na dynamikę wzrostu polskiej branży opakowań miał rozwój niemieckich łańcuchów dostaw w regionie CEE.  Branża oferuje w Polsce zatrudnienie zbliżone do tego, które generuje przetwórstwo mięsnej dużo większe niż np. produkcja sprzętu AGD czy samochodów .