ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU SPÓŁKI FRAIKIN POLSKA SP. Z O.O.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 stycznia 2020 r. Spółka FRAIKIN POLSKA Sp. z o.o. zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

FRAIKIN POLSKA SP. Z O.O.
ul. Cybernetyki 10
02-677 Warszawa

Informujemy, że numery NIP, Regon, KRS pozostają bez zmian. Dotychczasowe adresy e-mailowe Spółki, podobnie jak numer telefonów, nie ulegają zmianie. Zmiana nie wpływa również na ważność i ciągłość umów zawartych z Fraikin Polska Sp. z o.o..

Prosimy o aktualizację danych w bazach informacyjnych i księgowych oraz kierowanie bieżącej korespondencji na nowy adres Spółki, tj. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa. W przypadku wątpliwości związanych ze zmianą adresu prosimy o kontakt z naszymi pracownikami pod numerem telefonu +48 22 330 09 60.

Zespół Fraikin Polska Sp. z o.o.