Pojęcie floty firmowych pojazdów jeszcze niedawno kojarzyło się z kilkunastoma pojazdami. Obecnie jednak za „flotę” można uznać na przykład dwa samochody. Niezależnie od liczby, jednym z najważniejszych czynników związanych z firmowym parkiem pojazdów jest koszt jego utrzymania. Do obliczenia wydatków najlepiej wykorzystuje się analizę TCO, która jest zestawieniem wszystkich kosztów, jakie ponosić będzie firma z tytułu posiadania pojazdów.

Na TCO składa się : finansowanie, ubezpieczenie, paliwo, obsługa techniczna (przeglądy, naprawy), opony, inne koszty.

Poruszając temat TCO w kontekście wynajmu długoterminowego, należy zaznaczyć, że wynajem długoterminowy jest rozwiązaniem bardzo elastycznym, a jego parametry można dostosować do indywidualnych potrzeb praktycznie każdego przedsiębiorstwa. Stąd też w zależności od liczby usług dodatkowych, które zostaną uwzględnione w umowie najmu –miesięczna rata za użytkowanie samochodu może pokrywać większość lub tylko niektóre koszty składające się na TCO.

Niewątpliwie najistotniejszym składnikiem TCO jest koszt zakupu samochodu, który w zależności od specyfikacji  może być bardzo różny. Warto zauważyć, że firmy zajmujące się wynajmem takie jak Fraikin mają wynegocjowane warunki zakupu pojazdów i usług dodatkowych. Dlatego przedsiębiorca decydujący się na wynajem otrzymuje konkurencyjną do zakupu ofertę, która zawiera wiele korzyści takich jak usługi poboczne znane z leasingu operacyjnego.

Kolejną pozycją, którą należy uwzględnić w TCO samochodu finansowanego przez wynajem długoterminowy, jest wartość rezydualna. Jej wysokość ustalana jest na podstawie weryfikacji rynku, czyli obserwacji koniunktury sprzedaży poszczególnych marek. Fraikin opiera się w tej materii na systematycznym monitoringu rynku. Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszym klientom rekomendujemy marki, które w chwili zakończenia kontraktu będą cechowały się wysoką wartości rezydualną, co obniży wskaźnik TCO.