Unia Europejska dąży, by opłaty od użytkowników płatnych dróg, pobierane w formie elektronicznej mogły być naliczane na terenie całej Wspólnoty za pomocą jednego urządzenia!

Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej(EETS) to usługa umożliwiająca użytkownikowi drogi, elektroniczne uiszczenie opłaty na wszystkich obszarach Unii Europejskiej za pomocą jednego, pokładowego urządzenia zamontowanego w pojeździe. W efekcie pobór opłat elektronicznych na drogach krajów UE, został uproszczony, ale nie wpłynął na poziom obowiązujących cen.  Stawka za przejazd drogami w Polsce nie uległa zmianie.

Użytkownik drogi może zdecydować, czy skorzysta z usług świadczonych przez dostawców EETS, a jeśli tak, to z którym z nich zawrze umowę. Regulacje te stosowane są wyłącznie na obszarach, na których istnieją systemy poboru opłat w formie elektronicznej. W Polsce są to drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (system viaToll). Przychody uzyskane przez GDDKiA z tytułu opłat uiszczonych przez dostawców EETS, z którymi Generalna Dyrekcja jako podmiot pobierający opłaty zawrze umowy dotyczące świadczenia tej usługi, będą wpływać do Krajowego Funduszu Drogowego.