Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że rok 2020 oraz 2021 to dla wielu przyspieszona lekcja ekonomii, pokazująca, jak zmieniają się potrzeby konsumenckie, ale
też jak wyglądają wahania relacji popytu i podaży. Odczuł to bardzo mocno również
rynek wynajmu długoterminowego pojazdów ciężarowych – usługi oferowanej przez
podmioty gospodarcze niezależne od producentów ciężarówek.