Mobilność floty naszych Klientów ma dla nas ogromne znaczenie.

Inspektorzy Techniczni, do których zadań należy systematyczna opieka nad stanem technicznym pojazdów naszych klientów to dział ludzi posiadający szeroką wiedzę w zakresie branży transportowej, mechaniki samochodowej oraz obsługi technicznej specjalistycznych urządzeń.
Inspekcje wykonywane są z częstotliwością zależną od rodzaju podpisanej umowy. Najczęstsze inspekcje przechodzą pojazdy z floty wynajmu krótkoterminowego. Związane jest to z ich częstą rotacją lokalizacyjną. W przypadku pojazdów, wynajętych na okres powyżej roku inspekcje odbywają się średnio co 3 miesiące, są również pojazdy z przypisaną obsługą prewencyjną bez interwałów czasowych – takie, które jeżdżą w ruchu międzynarodowym i mają rzadkie i nieregularne zjazdy do Polski.


Planując inspekcje u Klienta, dokładamy wszelkich starań by czynności z tym związane, nie rzutowały na przerwę w pracy pojazdów. Nasi Klienci są na bieżąco informowani o wszystkich zmianach i podejmowanych działaniach niezbędnych do zachowania niezawodności samochodów.
Inspekcje techniczne odbywają się po wcześniejszym kontakcie z klientem i ustaleniu dogodnego dla niego terminu. Dzięki profesjonalnemu wyposażeniu pojazdu inspektorzy są w stanie usunąć niewielką usterkę w trakcie wizyty u Klienta. Z reguły działania te opierają się na uzupełnieniu płynów eksploatacyjnych, oświetlenia czy wymianie piór wycieraczek.


W przypadku gdy przeprowadzone oględziny wykażą bardziej inwazyjną usterkę, Inspektor kieruje pojazd bezpośrednio do serwisu celem jej niezwłocznego usunięcia. Kolejnym kluczowym obowiązkiem inspektora jest weryfikacja zasadności napraw wykonywanych w serwisach mechanicznych.

O pracy inspektora, zadaniach i wyzwaniach opowiedział Karol Narloch Inspektor ds. kontroli technicznej i prewencji

Jak wygląda proces inspekcji pojazdu?
Sama lista kontrolna obejmująca zakres weryfikacji liczy niespełna 40 punktów. Do tego dochodzi dokładne sprawdzenie stanu opon, stanu zewnętrznego i wewnętrznego pojazdu pod kątem uszkodzeń mechanicznych (otarcia, pęknięcia, szkody itp.). W zależności od wyposażenia i rodzaju pojazdu sprawdzane są urządzenia dodatkowe takie jak agregat chłodniczy, drukarki do agregatu, podesty wyładowcze (windy), urządzenia hakowe i pozostałe.
Z jaką częstotliwością wykonywane są inspekcje?
W zależności od rodzaju podpisanej umowy. Co dwa miesiące w przypadku floty krótkoterminowej, co trzy-cztery miesiące w przypadku kontraktów długoterminowych. W swojej obsłudze mamy również pojazdy z przypisaną obsługą prewencyjną bez interwałów czasowych -dotyczy to pojazdów, które jeżdżą w ruchu międzynarodowym i mają rzadkie i nieregularne zjazdy do Polski.

Jak dużo pojazdów ma w swojej opiece inspektor?
Mam pod opieką 231 pojazdów w rejonie Trójmiasta i okolic (+70 km), ale ta liczba ulega ciągłym zmianom związanym z różnymi czynnikami, przy czym raczej przyrasta, niż maleje.

Czy wykonujecie jakieś drobne naprawy (Jakie?)
Z reguły to jest uzupełnianie płynów eksploatacyjnych (olej, płyn chłodniczy itp.), uzupełnianie oświetlenia (przepalone żarówki), czy wymiany piór wycieraczek, czyli bazujące na materiałach, które posiadamy w pojazdach serwisowych. W zależności od potrzeb wykonujemy również smarowanie podestów, siodeł, zaczepów przyczep czy urządzeń hakowych (te ostatnie to epizody, przynajmniej w moim przypadku). Zdarzają się wymiany luster, akumulatorów, lamp, czy złączy pneumatycznych (tzw. słuchawek), ale to już w porozumieniu z odpowiednim teamem serwisowym, bo najpierw muszą zorganizować do tego części zamienne niezbędne do naprawy. Nieraz, o ile nie jestem w stanie wykonać pewnych rzeczy (np. usprawnić oświetlenia, bo problem nie leży w przepalonej żarówce) staram się spróbować, chociaż zdiagnozować przyczynę (sprawdzam bezpieczniki, instalację elektryczną w zakresie, w jaki jest mi dostępna).

Jakie sprzęty posiadacie na wyposażeniu auta, które ułatwiają Wam pracę?
Szafę narzędziową, nitownice, wkrętarki, urządzenia do pomiaru jakości płynu chłodniczego, mierniki do bieżnika opon, smarownice, materiały eksploatacyjne w postaci żarówek, piór wycieraczek, oleju silnikowego, płynu do wspomagania, płynów chłodniczych w różnych kolorach (zależy, jaki jest używany w danym pojeździe), smaru grafitowego do smarowania siodeł oraz zielonego do podestów i zaczepów.