Dzięki wspólnym wysiłkom całej FRAIKIN Group i kooperacji z hiszpańskim oddziałem Fraikin Alquiler de Vehículos przekazaliśmy w ramach darowizny 3 karetki, które wspomogą działania naszych ukraińskich przyjaciół i usprawnią funkcjonowanie szpitali na terenie Ukrainy. Nieocenione jest tutaj wsparcie naszego Klienta Falck Medycyna Sp. z o.o., który sfinansował zakup niezbędnych środków medycznych. My jako Fraikin Polska również dołożyliśmy swoją cegiełkę i dzięki zbiórce zorganizowanej przez naszych pracowników zakupiliśmy potrzebne leki.

Takie inicjatywy w obecnej sytuacji są niezwykle ważne nie tylko z powodu toczącej się walki, uświadamiają nam, jak wielu dobrodusznych ludzi nas otacza i dają dodatkowy zastrzyk mobilizacji w czynieniu jeszcze większego dobra! ☺️

Dziękujemy WSZYSTKIM zaangażowanym w tę akcję ludziom i doceniamy wkład, jaki w ten projekt wnieśliście! 💙💛