Contact

Find Your Nearest Fraikin

Contact Details

Do you want to rent a car or learn more?Contact us

Contact details
Enter Your Questions

Registration Data

Fraikin Polska Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warsaw
NIP: 5252364164
REGON: 140540038
KRS: 0000258807

Kapitał zakładowy: 25 417 800 PLN
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS.