Praca

Szukamy utalentowanych i pracowitych osób, aby wzmocnić naszą obsługę klienta oraz zespół zajmujący się sprzedażą.

Dlaczego Fraikin Polska to dobre miejsce do pracy

 • miła atmosfera
 • pełna entuzjazmu i przedsiębiorcza kadra
 • wysokiej klasy szkolenia
 • pakiety świadczeń socjalnych

Aktualnie Poszukujemy

Fraikin jest jest liderem w wynajmie i zarządzaniu pojazdami ciężarowymi, które pozwalają klientom zwiększać swoją efektywność przy minimalizowaniu zasobów. W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów do pracy.

Fraikin dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji oraz stosuje wszelkie środki zmierzające do ochrony danych osobowych Kandydatów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z obowiązywaniem RODO prosimy o zamieszczenie w CV poniższego oświadczenia o następującej treści oraz o zapoznanie się z >>z polityką przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji<<:

Niniejszym oświadczam że zapoznałam/em się z Polityką przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji, przyjętą przez FRAIKIN POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („FRAIKIN”) i zaznajomiłam/em się ze standardami przetwarzania danych osobowych kandydatów w procesie rekrutacji oraz z przysługującymi mi prawami związanymi z przetwarzaniem moich danych osobowych przez FRAIKIN w procesie rekrutacji.

Więcej

Specjalista Remarketingu ds. Rozliczeń i utrzymania floty DZIAŁ OPERACYJNY

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków:

 • Zlecanie odbiorów pojazdów i transferów pojazdów. Nadzór nad ich realizacją
 • Przygotowanie rozliczenia pojazdu/kontraktu i przesłanie do Klienta
 • Bezpośrednie realizowanie procesu rozliczania pojazdów (otwarcie naprawy w systemie, zamknięcie napraw w systemie)
 • Codzienne terminowe monitorowanie zaplanowanych i rozpoczętych napraw w systemie
 • Wprowadzenie na bieżąco notatek dotyczących danej naprawy do systemu M3
 • Autoryzowanie zakresu i kosztów napraw pojazdów
 • Analiza i kontrola kosztów wydatków
 • Kompleksowe przygotowywanie pojazdów na drugi kontrakt, do wynajmu krótkoterminowego lub na sprzedaż (włącznie ze zleceniem i wykonaniem wszelkich niezbędnych napraw)
 • Weryfikacja planowanych zwrotów pojazdów i określenie ich przeznaczenia wspólnie z działem handlowym
 • Informowanie wszystkich działów firmy o przeznaczeniu pojazdu
 • Rekomendowanie i wprowadzanie procedur, systemów oraz dobrych praktyk w obszarze rozliczeń pokontraktowych zgodnych ze standardami Fraikin
 • Zlecanie oklejania pojazdów, rozklejania i uzupełniania brakującego logo
 • Wyjaśnianie reklamacji i kwestii spornych z Klientami i dostawcami usług
 • Wsparcie w sprzedaży pojazdów (dodawanie pojazdów na aukcję on-line)
 • Weryfikowanie protokołów inspekcji technicznej pojazdów w miarę potrzeb
 • Cykliczne wyrejestrowywanie urządzeń ze sprzedanych pojazdów w UDT
 • Współpraca z innymi Działami Spółki mająca na celu realizację zadań i obowiązków
 • Przygotowanie zestawień, analiz oraz raportów stosownie do wykonywanych obowiązków i realizowanych zadań
 • Dbałość o terminowe rozliczanie kontraktów

Wymagania:

 • Wiedza z zakresu budowy, działania i eksploatacji pojazdów mechanicznych
 • Monitorowanie i analiza stanu floty zwracanych pojazdów
 • Przygotowywanie zwracanych pojazdów  do wynajmu/sprzedaży
 • Prowadzenie procesu rozliczenia pojazdów, komunikacja z klientem
 • Kontrola powierzonego budżetu
 • Dokładność, samodzielność i solidność w działaniu
 • Zdolności organizacyjne i umiejętności planowania
 • Umiejętność ustalania priorytetów, zdolność pracy pod presją czasu
 • Znajomość aplikacji MS Office
 • Umiejętności negocjacyjne
Dołącz do nas!
Więcej

KOORDYNATOR DS. ZARZĄDZANIA FLOTĄ I SERWISEM BŁONIE (K/WARSZAWY)

Opis stanowiska – podstawowe zadania:

 • Utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z Klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi w obszarach bieżącej obsługi serwisowej.
 • Koordynacja działań serwisowych w celu zapewnienie realizacji napraw i przeglądów oraz bieżącej obsługi floty pojazdów
 • Obsługa zgłoszeń serwisowych
 • Bieżące bieżąca obsługa systemów w celu dokumentowania prowadzonych działań

Oczekujemy:

 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej oraz umiejętności obsługi Klienta
 • Podstawowej wiedzy z zakresu budowy, działania i eksploatacji pojazdów mechanicznych
 • Wykształcenia min. średniego, preferowane techniczne
 • Samodzielności i umiejętność rozwiązywania problemów
 • Optymizmu, energii w działaniu, odporności na stres.
 • Praktycznej znajomości obsługi komputera
 • Prawa jazdy kat. B (mile widziane kategorii E)
 • Mile widziana wiedza w zakresie serwisu pojazdów użytkowych
Dołącz do nas!
Więcej

Administrator Sieci i Systemów Informatycznych Warszawa

Do zadań i obowiązków administratora sieci i systemów informatycznych należeć będą:

Świadczenie wsparcia technicznego z zakresu:

 • sprawnego działania sieci komputerowej tj. instalacja i konfiguracja urządzeń sieciowych w tym przełączników sieciowych, Access Pointów, itp. (analiza i rozwiązywanie problemów, VLAN, etc.)
 • bieżącego utrzymania usług IT (analiza i rozwiązywanie problemów,VM, Active Directory)
 • instalacja i konfiguracja usług na serwerach fizycznych oraz wirtualnych
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania antywirusowego (analiza i rozwiązywanie problemów, tworzenie polis bezpieczeństwa, firewall, wyjątki)
 • projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń dostępu do systemów IT tzn. instalacja i konfiguracja NGFW / UTM (analiza i rozwiązywanie problemów, konfiguracja polis, wyjątków bezpieczeństwa, monitorowanie, identyfikacja zagrożeń, VPN itp.)

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min B1
 • wyższego wykształcenia z zakresu informatyki bądź pokrewnego

oraz umiejętności instalacji, konfiguracji i zarządzania:

 • sprzętu sieciowego i technologii sieciowych (DNS, DHCP, AD, SSH, (S)FTP, VLAN, VPN, firewall, NAT)
 • Systemów operacyjnych rodziny Windows i Windows Server
 • Systemów bezpieczeństwa IT (NGFW, UTM, Sophos)
 • Technologii wirtualizacji (VM)

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w znanej i rozwijającej się firmie
 • udział w interesujących projektach IT o zasięgu międzynarodowym
 • dostęp do najnowszych technologii IT
 • dofinansowanie karty Multisport
 • pakiet prywatnej opieki zdrowotnej
Dołącz do nas!

Kariera


Duże znaczenie mają dla nas osoby, które kreatywnie podchodzą do każdego zadania. Cenimy pracowników wysoce zorganizowanych, potrafiących pracować zespołowo w międzynarodowym środowisku, a jednocześnie samodzielnych w rozwiązywaniu napotkanych problemów.

Dbamy o to, aby praca dała nie tylko satysfakcję, ale również możliwość uczestnictwa w ambitnych projektach. Nie zapominamy o doskonaleniu wiedzy i kwalifikacji naszych pracowników, inwestując w specjalistyczne szkolenia i kursy językowe. Pamiętamy przy tym o czasie na odpoczynek, który urozmaicamy kartą Multisport.