Praca

Szukamy utalentowanych i pracowitych osób, aby wzmocnić naszą obsługę klienta oraz zespół zajmujący się sprzedażą.

Dlaczego Fraikin Polska to dobre miejsce do pracy

 • miła atmosfera
 • pełna entuzjazmu i przedsiębiorcza kadra
 • wysokiej klasy szkolenia
 • pakiety świadczeń socjalnych

Aktualnie Poszukujemy

Fraikin jest jest liderem w wynajmie i zarządzaniu pojazdami ciężarowymi, które pozwalają klientom zwiększać swoją efektywność przy minimalizowaniu zasobów. W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów do pracy.

Fraikin dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji oraz stosuje wszelkie środki zmierzające do ochrony danych osobowych Kandydatów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z obowiązywaniem RODO prosimy o zamieszczenie w CV poniższego oświadczenia o następującej treści oraz o zapoznanie się z >>z polityką przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji<<:

Niniejszym oświadczam że zapoznałam/em się z Polityką przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji, przyjętą przez FRAIKIN POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („FRAIKIN”) i zaznajomiłam/em się ze standardami przetwarzania danych osobowych kandydatów w procesie rekrutacji oraz z przysługującymi mi prawami związanymi z przetwarzaniem moich danych osobowych przez FRAIKIN w procesie rekrutacji.

Więcej

Specjalista ds. Logistyki Dostaw Dział Zakupu

Opis stanowiska – główne zadania:

 • Współpraca z dostawcami, koordynacja montaży komponentów i odpowiedzialność za prawidłową kompletację pojazdów.
 • Odpowiedzialność za część administracyjną w zakresie realizowanego procesu ( eg. kompletacja dokumentów, niezbędne badania eg UDT, sanepid itp)
 • Nadzorowanie logistyki dostaw pojazdów także w zakresie współpracy z innymi działami ( eg. Administracja Floty, Inspektorzy )
 • Prowadzenie wymaganej analityki i wsparcie procesu zakupowego w niezbędnym zakresie

Wymagania:

 • Znajomość rynku dostawców  ( pojazdy dostawcze i ciężarowe )
 • Znajomość przepisów w zakresie wyposażenia obowiązkowego  i dopuszczeń pojazdów
 • Znajomość procesu rejestracji pojazdów ( kompletacja dokumentów )
 • Wykształcenie techniczne  mile widziane
 • Dobra organizacja pracy
 • Zdolność do koordynacji wielu operacji logistycznych równolegle
 • Samodzielność w działaniu, oraz umiejętności podejmowania decyzji
 • Zorientowanie na realizację celów biznesowych
 • Zdolności analityczne (wykonywania raportów i analiz)
 • Nastawienie na kreatywne poszukiwanie rozwiązań
 • Znajomość pakietu Office – w szczególności Excel
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność negocjacji i efektywnej komunikacji
Dołącz do nas!
Więcej

Lider Sekcji Administracji i Zarządzania Flotą Dział Serwisu

Opis stanowiska – główne zadania:

 • Nadzór nad prawidłowością realizacji procesu obsługi pojazdów floty Fraikin
 • Planowanie programu i harmonogramu szkoleń oraz czuwanie nad ich terminową realizacją w odniesieniu do pracowników Działu ds. zarządzania flotą i serwisem
 • Nadzór nad procesem : archiwizowania dokumentów pojazdów i kluczy zapasowych, obiegu i zabezpieczenia materiałów wymaganych do przygotowania pojazdów do wydania Klientom, instalowania/deinstalowania i rozliczania VIATOLL, obsługi GPS wraz z instalacją i demontażem
 • Autoryzowanie kosztów i czuwanie nad ich rozliczaniem oraz obiegiem dokumentacji
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wymogów dopuszczenia pojazdów do ruchu i eksploatowania po drogach krajowych i zagranicznych, oraz procesem opodatkowania pojazdów drogowych i re/wyrejestrowania pojazdów
 • Systematyczne sporządzanie raportów, zestawień i analiz zgodnie z potrzebami Spółki
 • Utrzymanie bezpośrednio dobrych relacji z klientami i dostawcami usług w zakresie swoich obowiązków służbowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Znajomość pakietu Office – w szczególności Excel
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • Zorientowanie na realizację celów biznesowych
 • Nastawienie na kreatywne poszukiwanie rozwiązań
 • Samodzielność w działaniu, oraz umiejętności podejmowania decyzji
 • Umiejętność negocjacji
Dołącz do nas!
Więcej

Księgowy ds. Środków Trwałych Dział Księgowy

Opis stanowiska – główne zadania:

 • Samodzielne prowadzenie rejestru środków trwałych, w tym: rozliczanie przyjęć, doposażeń, likwidacji częściowych i całościowych środków trwałych
 • Uzgadnianie rejestru środków trwałych z rejestrem finansowania tych środków trwałych (leasingi, pożyczki itp.)
 • Organizowanie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych
 • Prowadzenie ewidencji podatkowej środków trwałych
 • Aktywne partycypacja w procesie wdrożenia nowego modułu środków trwałych
 • Tworzenie raportów dla klientów wewnętrznych

Wymagania:

 • Co najmniej 3-5 letnie doświadczenie w księgowości firmy należącej do międzynarodowego koncernu lub na stanowisku samodzielnego księgowego
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu dobrym
 • Wiedza księgowa  w zakresie UoR i MSSF oraz znajomość podatku CIT i VAT, szczególnie w zakresie środków trwałych
 • Wykształcenie wyższe
 • Bardzo dobra znajomość MS Excel,
 • Umiejętności analityczne oraz umiejętność identyfikowania problemów i poszukiwania rozwiązań
Dołącz do nas!
Więcej

Starszy Księgowy Dział Księgowy

Opis stanowiska – główne zadania:

 • Samodzielne prowadzenie rozliczeń podatkowych spółki (CIT, VAT, etc), przygotowywanie kalkulacji podatkowych  oraz innych informacji/deklaracji podatkowych w miarę potrzeb
 • Rozliczanie transakcji WDT, WNT,
 • Sporządzanie deklaracji do GUS, NBP
 • Współpraca przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych
 • Tworzenie raportów dla klientów wewnętrznych
 • Zapewnienie zgodności ksiąg i rozliczeń z wymogami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych

Wymagania:

 • Co najmniej 3-5 letnie doświadczenie w księgowości firmy należącej do międzynarodowego koncernu lub na stanowisku samodzielnego księgowego
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu dobrym
 • Wiedza księgowa  w zakresie UoR i MSSF oraz znajomość podatku CIT i VAT
 • Wykształcenie wyższe
 • Bardzo dobra znajomość MS Excel,
 • Umiejętności analityczne oraz umiejętność identyfikowania problemów i poszukiwania rozwiązań
Dołącz do nas!

Kariera

Duże znaczenie mają dla nas osoby, które kreatywnie podchodzą do każdego zadania. Cenimy pracowników wysoce zorganizowanych, potrafiących pracować zespołowo w międzynarodowym środowisku, a jednocześnie samodzielnych w rozwiązywaniu napotkanych problemów.

Dbamy o to, aby praca dała nie tylko satysfakcję, ale również możliwość uczestnictwa w ambitnych projektach. Nie zapominamy o doskonaleniu wiedzy i kwalifikacji naszych pracowników, inwestując w specjalistyczne szkolenia i kursy językowe. Pamiętamy przy tym o czasie na odpoczynek, który urozmaicamy kartą Multisport.