Supply chain

JESZCZE NIGDY POJAZDY CHŁODNICZE NIE ZNACZYŁY TAK WIELE W ŁAŃCUCHU DOSTAW

  • 02/01/23
  • 2 min

Niezależnie od tego, czy przewożą towary łatwo psujące się, czy leki, pojazdy-chłodnie zajmują szczególne miejsce na drodze i w łańcuchu dostaw. Kryzys związany z epidemią COVID-19 dodatkowo wzmocnił ich kluczową rolę. Analizę sytuacji przedstawia Olivier Dutrech, dyrektor ds. innowacji w firmie FRAIKIN

Véhicule frigorifique

. – Pojazdy chłodnicze (z kontrolowaną temperaturą) zajmują szczególne miejsce w łańcuchu dostaw, ponieważ przeznaczone są do przewozu towarów wrażliwych, np. żywności czy produktów leczniczych – wyjaśnia Olivier Dutrech, dyrektor ds. innowacji w firmie FRAIKIN. Ale jeszcze nigdy pojazdy chłodnicze nie znaczyły tak wiele… i nie były tak powszechne, jak w dobie COVID-19. – Gdy cała Europa trwa w stanie zamrożenia w związku z walką z epidemią koronawirusa, strategiczne znaczenie transportu spożywczego i farmaceutycznego tylko wzrosło – zauważa Dutrech –a branża chłodnicza musi stanąć na wysokości zadania.  

Szeroki wachlarz pojazdów do zadań specjalnych… 

 – Od producentów po duże sieci detaliczne, od detalicznych gigantów po sklepy osiedlowe, od sklepów osiedlowych po dostawy ostatniej mili – pojazdy chłodnicze są po prostu wszędzie – mówi Dutrech. – Ale na każdą potrzebę znajdzie się specjalny rodzaj pojazdu. Szeroki wachlarz obejmuje pojazdy przystosowane do transportu towarów w dodatniej temperaturze od 0° do 7°, pojazdy chłodnicze klasy C, w których temperatura może sięgać nawet -20°, a także pojazdy z izolacją termiczną (również jednoślady). – Należy pamiętać, że do kategorii środków transportu przeznaczonych do przewozu w temperaturze kontrolowanej można zaliczyć pojazdy ogrzewane, zdolne utrzymywać temperaturę do 12° (w szczególności do przewozu leków lub dzieł sztuki) – wskazuje Dutrech.  

Być może należy dodać infografikę przedstawiającą różne rodzaje chłodni?  

Długofalowe zmiany 

Dla Oliviera Dutrecha wniosek jest jasny i jednoznaczny: – Kryzys zdrowotny COVID-19 uwypuklił znaczenie branży chłodniczej, a jednocześnie zmiany nawyków konsumenckich spowodowane przedłużającym się zamrożeniem wielu dziedzin życia dodatkowo wzmocnią rolę tego typu pojazdów. Najbardziej dynamiczny rozwój czeka najprawdopodobniej dostawy ostatniej mili, czy to artykułów spożywczych, czy dań gotowych. – Konsumenci na dobre przestawią się na usługi z dostawą do domu i e-handel, aby ograniczyć zagrożenie skażenia. To ogromna szansa rozwoju dla całej branży – podsumowuje Dutrech.