Governance

Wyraźny kurs, skuteczne zarządzanie

Nasza wizja strategiczna jest jasna. W firmie Fraikin chcemy ułatwiać mobilność przedmiotów i ludzi poprzez nasze usługi w dziedzinie zarządzania flotą, aby w pełni urzeczywistnić tę wizję, aktywujemy trzy czynniki: transformację energetyczną, mobilność i cyfryzację. 

Dzięki naszemu rygorystycznemu zarządzaniu pozostajemy sprawni, skuteczni i szybcy w podejmowaniu decyzji. Uporządkowana i zoptymalizowana forma organizacji pozwala nam być blisko wyzwań branży i naszych Klientów.​

Komitet Wykonawczy Fraikin Group

Zarządzanie grupą Fraikin jest kierowane przez komitet wykonawczy ściśle skupiony wokół pięciu kluczowych stanowisk i dyrekcji krajowych. 

Yves Pétin
Yves PÉTIN
CEO Fraikin Group

Do Grupy Fraikin dołączył z ambicją wspierania rozwoju firmy w kierunku wzrostu gospodarczego i większej stabilności. Zainicjował strategię Fraikin na przyszłość, a w szczególności projekt Focus 24.

Alain-François PIALAT
Alain-François PIALAT
HR/Communications Director

Alain-François Pialat od 19 lat dba o prawidłowe działanie Grupy i dobro jej pracowników.

Caroline BOUSQUET
Caroline BOUSQUET
Legal and​ Compliance​ Director​

Mając solidne doświadczenie jako prawnik, Caroline dołączyła do Fraikin Group 9 lat temu i wspinała się po szczeblach kariery z entuzjazmem i uczciwością. Ostatecznie dołączyła do Komitetu Wykonawczego w 2023 roku jako Dyrektor ds. Prawnych i Jakości/Zgodności.

Ouafi KHOUBICH
Ouafi KHOUBICH
Group Chief Development Officer​

Do Grupy Fraikin dołączył w 2009 roku jako Pricing Analyst. Wraz ze swoim zespołem przewiduje potrzeby rynku i klientów firmy Fraikin, aby opracowywać oferty usług, które odpowiadają ich obecnym i przyszłym wyzwaniom.

Edward BREEDVELD
Edward BREEDVELD
Chief Digital Officer

Mając 15 lat doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu wielu technologii internetowych i platform handlu elektronicznego, Edward dołączył do Fraikin, aby uczestniczyć w strategii Focus 24. Kieruje centrum innowacji cyfrowych Grupy z siedzibą w Holandii.

Frédéric D'USSEL
Frédéric D'USSEL
Chief Financial Officer​

Jest gwarantem stabilności finansowej Grupy Fraikin. Jest także szefem działu prawnego. Jego celem jest umocnienie pozycji Grupy Fraikin i wspieranie jej rozwoju.

Olivier RENARD
Olivier RENARD
CEO Fraikin France

Pierwszy dyrektor handlowy w firmie Fraikin Locatime, Olivier zarządzał firmą Via Location aż do jej przejęcia przez naszą Grupę. W związku z tym naturalnie wrócił do Fraikin w styczniu 2023 r. i objął stanowisko szefa departamentu Francji. Ambitne cele, jakie niesie ze sobą, poprowadzą Fraikin France ku nowym horyzontom.

Peter BACKHOUSE
Peter BACKHOUSE
CEO Fraikin UK

Jako dyrektor generalny, Peter Backhouse koordynuje wszystkie działania, które mają być wykonywane w Wielkiej Brytanii.

Martì BATALLÉ
Martì BATALLÉ
CEO Fraikin Espana

Dołączył do Fraikin Group ponad 25 lat temu, kiedy otwarto oddział hiszpański. Aktywnie wspierał jego rozwój, dzięki czemu Hiszpania jest drugim krajem Grupy pod względem liczby oddziałów (19 oddziałów w 2021 r.).