Transformacja

Zielony cel: w europie powstaje coraz więcej stref niskiej emisji

  • 12/01/23
  • 5 min

Paryż zaostrza kryteria dotyczące ruchu drogowego w Strefie Niskiej Emisji (ZFE), zakazując od 1 czerwca 2021 r. ruchu pojazdów z naklejką Crit’air 4* – Europa nabiera tempa w kwestii stref niskiej emisji. Poniżej znajduje się podsumowanie najnowszych wiadomości z Europy na temat Stref Niskiej Emisji (LEZ).

Fraikin-europe-LEZ

W 2021 roku będzie obowiązywać w Europie prawie 250 stref LEZ rozlokowanych w trzynastu krajach: Anglia, Niemcy, Austria, Belgia, Dania, Hiszpania, Francja, Grecja, Włochy, Holandia, Portugalia, Czechy i Szwecja.

Szwecja, która jest liderem w tym zakresie, w 1996 r. wprowadziła zmiany w ruchu miejskim w celu zmniejszenia liczby ciężarówek i autobusów z silnikami diesla o masie powyżej 3,5 tony. W obliczu poważnych kwestii zdrowotnych, w szczególności związanych z jakością powietrza, inne kraje europejskie zaczynają tworzyć strefy ograniczonego dostępu, w których każdy stosuje własne normy i kryteria.

 

Wkrótce 11 aktywnych stref LEZ we Francji i wiele więcej do 2025 roku

We Francji, Paryż wprowadza własną politykę ograniczonego ruchu poprzez ustanowienie Strefy Restrukturyzacji Ruchu (ZCR), obecnie zwanej ZFE (Strefa Niskiej Emisji), poprzez system klasyfikacji pojazdów przy pomocy naklejki Crit’air: certyfikat jakości powietrza to zabezpieczony dokument, który służy do klasyfikacji pojazdów, w zakresie od 0 do 5, w zależności od ich wieku i rodzaju silnika.

Olivier Dutrech, dyrektor ds. innowacji i rozwiązań biznesowych Fraikin, podsumowuje najnowsze wiadomości z kalendarza wdrażania stref LEZ. „Obecnie funkcjonują cztery aktywne strefy niskiej emisji: Paryż, Wielki Paryż, Grenoble i Lyon. Do końca 2021 roku/początku 2022 roku powstanie wiele innych stref, a mianowicie w: Aix Marsylia, Nicea, Toulon, Tuluza, Montpellier, Rouen i Strasbourg. Do 2025 r. powstanie obowiązek utworzenia LEZ we wszystkich aglomeracjach francuskich liczących ponad 150 tys. mieszkańców. Francja, w oparciu o model paryski, wdroży naklejkę Crit’Air dla każdej strefy LEZ.”

 

LEZ: coraz więcej zielonych stref w Europie

Niemcy dają dobry przykład, posiadając prawie 60 stref LEZ zwanych regionalnie „Umweltzones”. Większość tych stref znajduje się w zachodnich landach Badenii-Wirtembergii i Nadrenii Północnej-Westfalii. Wszystkie te strefy podlegają również przepisom określonym na podstawie zielonej, żółtej lub czerwonej plakietki ekologicznej (Umweltplakette). Kolor plakietki wskazuje poziom emisji cząstek stałych, gdzie zielony oznacza najniższy poziom (pojazdy z silnikiem diesla od EURO 4, benzyna od EURO 1, pojazdy hybrydowe i elektryczne). Czerwona plakietka (pojazdy z silnikiem diesla EURO 2 lub starsze, pojazdy z silnikiem benzynowym bez katalizatora) jest już zakazana we wszystkich strefach. Kierowcom nieposiadającym plakietki grozi mandat w wysokości 80 euro. Miasta, które podjęły kroki w kierunku wprowadzenia zakazu poruszania się pojazdów z silnikiem diesla to: Berlin, Darmstadt, Hamburg czy Stuttgart.

 

Strefy ULEZ rozkwitają w Anglii: strefy ultraniskiej emisji

W Anglii, a konkretnie w Londynie drastycznie zaostrzono politykę dotyczącą ruchu drogowego, wprowadzając opłatę za wjazd do miasta. Od 2019 r. w ramach tej strefy funkcjonuje strefa o jeszcze bardziej restrykcyjnych warunkach wjazdu: strefa ultraniskiej emisji zwana ULEZ (Ultra Low Emissions Zone). Rząd angielski nazwał ten program Clean Air i wprowadził strefy czystego powietrza – Clean Air Zones – (CAZ) w kilku angielskich miastach. Osoby łamiące przepisy są narażone na dzienną opłatę w wysokości około 16 euro.

Lorna McIlroy, strateg ds. marketingu w Fraikin UK, wyjaśnia, jak te strefy wpłynęły na ich działalność w całej Wielkiej Brytanii: „W związku z tymi wszystkimi zmianami, nasi klienci mogą polegać na firmie Fraikin, która na bieżąco informuje ich o zmianach i pomaga im sprostać wymogom fizycznym z nimi związanymi. Wprowadzenie tych nowych stref oznaczało, że klienci musieli przyjrzeć się swojej flocie i sprawdzić, czy pojazdy spełniają standardy, niektórzy musieli zmienić/uaktualnić swoją flotę lub jej część. (…) Nasze oddziały w Londynie musiały zmienić swoje procedury, aby zapewnić, że zostały zatrzymane tylko zgodne z przepisami pojazdy. Dotyczyło to w szczególności naszej floty pojazdów na wynajem. Obecnie nie wszystkie pojazdy z wypożyczalni mogą być używane w dowolnym miejscu na terenie Wielkiej Brytanii.

(Tłum.: „W związku z tymi wszystkimi zmianami nasi klienci polegają na firmie Fraikin, że będzie ich informować i pomagać im w zakresie realizacji wymagań związanych z tymi zmianami. Wprowadzenie nowych stref spowodowało, że klienci musieli sprawdzić, czy ich pojazdy są zgodne z przepisami; niektórzy musieli wymienić całą swoją flotę lub jej część. (…) Nasze oddziały w regionie Londynu zostały zmuszone do wprowadzenia zmian, aby zagwarantować, że zatrzymane zostaną wyłącznie pojazdy spełniające standardy. Dotyczyło to w szczególności naszej floty pojazdów na wynajem. Obecnie nie wszystkie pojazdy z wypożyczalni można użytkować w dowolnym miejscu w Wielkiej Brytanii.”)

 

Strefy niskiej emisji we Włoszech: bardzo ograniczony ruch

We Włoszech strefy ograniczonego ruchu ZTL (Zona a Traffico Limitato) zostały zainicjowane w latach 70. Pierwotnie powstały one w celu ograniczenia korków ulicznych i poziomu hałasu, aby poprawić jakość życia mieszkańców, jednak w obliczu globalnego ocieplenia, z którym boryka się cały świat nabrały one nowego znaczenia. Strefy te dopuszczają do ruchu transport publiczny, służby ratunkowe i mieszkańców, umożliwiając innym pojazdom poruszanie się z prędkością 30 km/godz. w ściśle określonych przedziałach czasowych, które różnią się w zależności od miasta. Nieuprawniony ruch w tych strefach podlega karze grzywny do 200 euro, przy czym wykroczenie jest rejestrowane przy wjeździe i wyjeździe ze strefy.

 

LEZ: Jakie są konkretne skutki?

Wdrożenie stref LEZ w Europie umożliwia podjęcie działań zmierzających bezpośrednio do odnowy floty pojazdów, tak aby każda organizacja spełniała wymogi transformacji energetycznej.

Z punktu widzenia ochrony zdrowia odnotowujemy znaczące korzyści: ograniczenie rozwoju chorób układu krążenia, układu oddechowego i chorób nowotworowych u osób narażonych na kontakt z zanieczyszczonym powietrzem. Ta poprawa jakości powietrza ma również pozytywny wpływ na reprodukcję, rozwój dzieci, choroby endokrynologiczne, a nawet neurologiczne, a ostatecznie na średnią długość życia.

 

W skrócie: Strefy LEZ zyskują na popularności w Europie, gdzie innowacyjność odgrywa kluczową rolę

Ponieważ wyzwanie dotyczące wymiany wszystkich flot na pojazdy ekologiczne rozegra się na przestrzeni najbliższych 30 lat, w Europie obserwujemy wzmożoną tendencję do wprowadzania coraz większej liczby stref niskiej emisji LEZ (Low Emission Zones) w strategicznych miejscach. Harmonogramy poszczególnych działań różnią się między sobą, a każdy kraj pracuje nad własnymi przepisami, co utrudnia przestrzeganie globalnych terminów. Jednak korzystne efekty są już zauważalne, a tempo sprawia, że z większą ufnością patrzymy w przyszłość. Innowacyjność odgrywa tu główną rolę, a jej celem jest stworzenie bardziej inteligentnego sposobu poruszania się pojazdów na co dzień.

*Crit’air 4: oznacza samochody osobowe z silnikiem wysokoprężnym zarejestrowane przed 1 stycznia 2006 r., samochody ciężarowe z silnikiem wysokoprężnym zarejestrowane przed 1 października 2009 r., dwukołowe pojazdy silnikowe zarejestrowane przed lipcem 2004 r.

Przeczytaj także

vehicules-industriels-former-collaborateurs-eco-conduite
Transformacja

Pojazdy dostawcze i ciężarowe: dlaczego i jak należy szkolić pracowników w zakresie ekologicznego stylu jazdy ?

Ekologiczny styl jazdy oznacza prowadzenie pojazdu w sposób ekonomiczny, przyjazny dla środowiska i bezpieczny. Pomysł zyskał na popularności w ciągu…
10/01/23
3 min