Collectivities

Podmioty publiczne: pojazdy dla branży komunalnej

Ochrona, sprzątanie i utrzymanie terenów zielonych, dróg i terenów publicznych, a także dostawa do obiektów publicznych dotyczy nas wszystkich i ma na nas wpływ.

Dlatego też dla samorządów i podmiotów świadczących usługi publiczne mamy oferty dostosowane do potrzeb, doradztwo i rozwiązania pozwalające na zmianę floty na bardziej ekologiczną i dostosowanie się do różnych przepisów.

Obsługa wszystkich rodzajów działalności

Podmiotom z branży komunalnej i sektora publicznego oferujemy specjalistyczne pojazdy dostosowane do zadań specjalnych.

Utrzymanie terenów zielonych

Oferujemy do wynajęcia wszelkiego rodzaju pojazdy specjalistyczne, w tym kosze podnośnikowe, wywrotki, ubijarki odpadów itp.

Utrzymanie sieci wodociągowych

Za pomocą naszych wozów z pompami lub do oczyszczania kanalizacji zadbasz o utrzymanie sieci wody pitnej lub ścieków. ​

Zbiórka odpadów

Ciężarówki wyposażone w windy, wywrotki, dźwigi, śmieciarki. Nie brakuje nam rozwiązań, które spełnią Twoje potrzeby.

Interwencje na infrastrukturze publicznej

Do naprawy sieci elektrycznej lub sieci trakcyjnej albo do montażu lub demontażu urządzeń wybierz nasze pojazdy z koszami podnośnikowymi!

Dostawa posiłków do obiektów publicznych

Dostawy do domów opieki i szkół muszą być realizowane niezawodnie i na czas. Nasze pojazdy sprostają temu wyzwaniu!

Jak podejść do transformacji energetycznej?

Cele związane z „ekologizacją” flot państwowych, placówek publicznych, samorządów lokalnych i międzygminnych zostały wzmocnione ustawą o  elektromobilności. Floty składające się z ponad 20 pojazdów poniżej 3,5 tony muszą teraz obejmować więcej pojazdów niskoemisyjnych podczas nabywania lub odnawiania floty.

Udział pojazdów w realizacji zadań publicznychOd 1 stycznia 2022 r.

Art. 68

3. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, podmiotom, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

 

Od 1 stycznia 2025 r.

Art. 35

2 . Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000: 1) wykonuje zadania publiczne określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (…) lub 2) zleca wykonywanie zadania publicznego, o którym mowa w (…) lub 3) powierza, w drodze odrębnej uchwały organu stanowiącego, wykonywanie zadania publicznego, o którym mowa w pkt 1, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, utworzonej przez siebie spółce prawa handlowego(…) jeżeli co najmniej 30% floty pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przez tę spółkę przy wykonywaniu tego zadania stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym. . Od 1 stycznia 2022 r. Od 1 stycznia 2025 r.Wyłączenie

Przepisu nie stosuje się do zlecania lub powierzania wykonania zadania publicznego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, oraz do wykonywania, zlecania lub powierzania zadań publicznych dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg polegającego na mechanicznej metodzie oczyszczania jezdni ulic, w szczególności 

zamiataniu i zmywaniu oraz zapobieganiu i zwalczaniu śliskości zimowej, w tym gołoledzi i usuwaniu śniegu

Aby ułatwić Ci transformację ekologiczną, wprowadzamy rozwiązania wspierające, usługi i oferty wynajmu, które są dostosowane do ograniczeń rynkowych i gwarantują zgodność z alternatywnymi źródłami energii.

Olivier Dutrech

Najem jest istotną dźwignią pomagającą samorządom w przyspieszeniu transformacji energetycznej. Wyzwaniem dla zarządców flot publicznych jest wdrożenie rozwiązań niskoemisyjnych, mimo że wskaźnik konwersji pojazdów jest w tym segmencie rynku znaczący. Zatem im bardziej przekształcony jest pojazd, tym większa jest potrzeba wsparcia ze strony partnera.

Olivier Dutrech
Dyrektor ds. innowacyjności

Usługi dostosowane do potrzeb samorządów

 

Od wielu lat pomagamy samorządom i podmiotom świadczącym usługi publiczne w wynajmie i zarządzaniu ich flotami. Dlatego też w pełni rozumiemy wymagania i przepisy, którym podlegają. Na podstawie tych doświadczeń opracowaliśmy dla Ciebie indywidualne rozwiązania.  

 • AUDYT floty umożliwiający precyzyjne dostosowanie pojazdów do Twoich potrzeb.
 • KOMÓRKA DS. PRZETARGÓW I KONSULTACJI zapewniona przez specjalistów ds. zamówień publicznych.
 • KONFIGURACJA pojazdów w porozumieniu z naszym biurem projektowym.
 • ZGODNOŚĆ pojazdów z obowiązującymi normami i przepisami.
 • ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII: energia elektryczna, gaz, biopaliwo pozwalają na ograniczenie emisji i wydatków.

Nasze pojazdy zaprojektowane z myślą o misjach publicznych

Wybierz swój model z najszerszej gamy pojazdów na rynku! Twoje potrzeby, jako podmiotu publicznego, są bardzo zróżnicowane: pojazdy interwencyjne, wywrotki, ciężarówki do oczyszczania kanalizacji, ubijarki do odpadów, pojazdy z koszami podnośnikowymi do montażu lub demontażu urządzeń i dekoracji, pojazdy chłodnicze , śmieciarki itp.
Wspólnie skonfigurujmy pojazdy, aby stworzyć flotę całkowicie dostosowaną do Twoich potrzeb!

benn utility vehicle
Dostępne tylko do wynajmu długoterminowego

Pojazd użytkowy ze skrzynią

Poids Lourds Plateau / Plateau-Grue
Dostępne tylko do wynajmu długoterminowego

Samochody ciężarowe z platformą/platforma-żuraw

Usługi dodatkowe

Aby sprostać Twoim codziennym potrzebom, opracowaliśmy usługi dostosowane do Twojego sektora i wyzwań, przed jakimi stajesz. Zajmujemy się konserwacją wszystkich Twoich pojazdów i zarządzaniem nimi, niezależnie od tego, czy są one Twoją własnością lub czy są u nas wynajmowane.

To idealne rozwiązanie, które zapewnia Ci globalny obraz całej Twojej floty i odciąża Cię!

FULL SERVICE LEASE
 • Finansowanie i ubezpieczenie
 • Inspekcje techniczne
 • Serwis opon
 • Obsługa szkód
 • Reklama zewnętrzna
ZARZĄDZANIE FLOTĄ
 • Geolokalizacja
 • Inspekcje techniczne
 • Analiza odbytych tras
 • Rozliczenia, raporting oraz call center 24/7