Łańcuch dostaw

Bezpieczeństwo sanitarne łańcucha chłodniczego: do ostatniego kilometra

  • 12/01/23
  • 3 min

Ostatni kilometr przynosi najwięcej zagrożeń dla bezpieczeństwa sanitarnego transportu chłodniczego. Ten etap dystrybucji jest narażony na zmiany temperatury, które mogą zagrozić ciągłości łańcucha chłodniczego. Jego zagwarantowanie wymaga identyfikacji czynników ryzyka, wdrożenia dobrych praktyk i prowadzenia kontroli.

securite-sanitaire-froid-transport-alimentaire-dernier-kilometre-fraikin-fmag-800x500

Za sprawą ogromnego rozproszenia przepływów logistycznych, dystrybucja towarów zaczyna się na ostatnim kilometrze. Wiąże się to z licznymi trudnościami. Przestrzeń i czas często stanowią poważne ograniczenia. W niedostosowanym środowisku miejskim, firma transportowa często dostarcza towar „just-in-time”, aby zadowolić odbiorców i nadawców. Ci ostatni są coraz bardziej wymagający, ponieważ cyfrowy świat daje złudzenie, że wszystko jest zasięgu jednego kliknięcia. Działanie, by zapobiec przerwaniu łańcucha chłodniczego, stanowi dodatkową trudność i odpowiedzialność, ponieważ zależy od tego ludzkie zdrowie.

 

Jak zabezpieczyć się przed różnymi, wszechobecnymi ryzykami oraz zapewnić możliwość śledzenia?

Jedną z cech charakterystycznych transportu bliskiego między różnymi lokalizacjami jest częste otwieranie furgonu chłodniczego. Do możliwych zmian temperatury wewnątrz dochodzi dodatkowo ryzyko kradzieży lub omyłkowej zamiany przesyłek. Warunki transportu wymuszają zatem konieczność śledzenia towaru. Jest ona zalecana, jeśli jeden z towarów jest szczególnie wrażliwy a transport uwzględnia mało skuteczne środki utrzymania temperatury, np. torby izotermiczne.

Oprócz geolokalizacji pojazdu podczas trasy, można dodać wykrywanie otwarcia drzwi do skrzyni chłodniczej, aby upewnić się, że była ona otwierana wyłącznie w miejscach przewidzianych do odbioru lub dostawy. Wykrywanie otwarcia drzwi pozwoli także sprawdzić liczbę otwarć oraz dostosować proces. Obecnie można wyposażyć każdy przedmiot w urządzenie umożliwiające wysyłanie informacji przez Internet. Na tym właśnie polega tzw. „Internet rzeczy” (Internet of Things). Umożliwia on zlokalizowanie palety, na nawet paczki połączonej z Internetem. Ich czujniki mogą także rejestrować i przesyłać informacje o temperaturze, a także wilgotności, pH, czasie lub wstrząsach podczas transportu. Oferta inteligentnych etykiet rozwija się i jest coraz szersza, dostosowując się do różnych zastosowań. Connectwave prezentuje panoramę różnych aktualnie dostępnych rozwiązań.

 

Bezpieczeństwo sanitarne transportu chłodniczego: monitorowanie temperatury podczas transportu

Aby zagwarantować ciągłość łańcucha chłodniczego na ostatnim kilometrze, przestrzeganie zadanej temperatury w pojeździe jest kontrolowane za pomocą czujników zintegrowanych z telematyką. Zajmują się tym zarówno producenci zestawów chłodniczych, jak i niezależni specjaliści ds. telematyki. Jeśli chodzi o firmy zajmujące się zabudową, sprzedają one systemy dostarczane przez firmy zewnętrzne. W przypadku mrożonek instrumenty do pomiaru temperatury muszą spełniać wymogi norm EN 12830, EN 13485 i EN 13486. W praktyce spory rzadziej wynikają z problemów technicznych niż z błędów ludzkich. Można im zapobiegać dzięki systemowi telematycznemu, który porównuje temperaturę przewidzianą dla transportu ze zmierzoną w pojeździe.

Prosty pomiar za pomocą termometru wykonany przez odbiorcę może spowodować odmowę przyjęcia towaru i jego utratę przez nadawcę. Istnieje szeroki wybór termometrów, z sondą lub na podczerwień. Inne modele są przeznaczone dla branży gastronomicznej, inne zaś dla przemysłu farmaceutycznego. Czasem kluczową kwestią jest ochrona przed bakteriami.

Często stosowane przez nadawców, jednorazowe rejestratory są umieszczane w towarach, czasem bez wiedzy firm transportowych. Wymagają one organizacji procesu wyjęcia w miejscu docelowym, a następnie przetwarzania danych. Często jest to dość skomplikowane, ponieważ często funkcję rejestratorów pełnią pamięci USB. Prostszym rozwiązaniem jest pastylka Topcryo firmy Cryolog, która po prostu zmienia kolor w razie przekroczenia temperatury.

Każdy nadawca, przewoźnik i odbiorca dysponuje obecnie różnymi sposobami kontroli odpowiadającymi specyfice jego działalności. Oprócz wymogów śledzenia i kontroli, które muszą spełnić przewoźnicy, należy też pamiętać o alternatywnych jednostkach napędowych oraz lokalnych przepisach, które wymuszają ich stosowanie. Ostatni kilometr uwzględnia zatem wiele ważnych zmian technologicznych, przez co wsparcie ze strony specjalistów z branży może mieć kluczowe znaczenie.

Przeczytaj także