Łańcuch dostaw

Jak zoptymalizować ładowność w pojeździe chłodniczym?

  • 22/02/23
  • 3 min

Optymalizacja ładowności pojazdów chłodniczych jest, jak nigdy dotąd, ważnym wyzwaniem na rozwijającym się rynku. A kryzys sanitarny przypomniał o tym z całą ostrością, zarówno pod kątem ilości towarów, jak i złożoności ograniczeń, czego ilustracją jest transport szczepionek.

Charge-utile-vehicule-frigo
Co to jest ładowność?

Ładowność lekkiego pojazdu użytkowego lub ciężarowego jest różnicą między Technicznie Dopuszczalną Masą Całkowitą i jego Masą Własną. Prosty wzór: Ł = TDMC-MW

Uwaga: wartość MW niekoniecznie widnieje w dowodzie rejestracyjnym. Ta wartość różni się od objętości (wyrażonej w m3), nawet jeśli obie są powiązane. Ponadto warto pamiętać, że im masa własna pojazdu jest większa, tym jego ładowność jest mniejsza.

Optymalizacja ładowności, coraz pilniejsza konieczność

Na rosnącym od kilku lat (od 6,3 mld euro w 2018 r. do 10 mld euro w 2025 r. w samej tylko Francji) globalnym rynku logistyki chłodniczej, kwestia załadunku pojazdów jest coraz ważniejsza w kontekście bardziej rygorystycznych uregulowań. Ograniczenia legislacyjne (*) dotyczące zanieczyszczenia środowiska są w Europie systematycznie zaostrzane: kontrola emisji zanieczyszczeń i hałasu powodowanego przez pojazdy, strefy niskoemisyjne (dawniej strefy ograniczonego ruchu), itp. Ponieważ z oczywistych względów ekonomicznych nie można mnożyć pojazdów, należy sprawić, aby ich użytkowanie było możliwie najbardziej wydajne. Z drugiej strony, wynikające z koniunktury zmiany w dystrybucji produktów żywnościowych, takie jaki wielki powrót sieci osiedlowych w strefach zurbanizowanych i boom dostaw i usług w domu, zwiększają zapotrzebowanie na pojazdy chłodnicze (pojazdy ciężarowe, lekkie pojazdy dostawcze, itp.), sprawiając, że optymalizacja ilości przewożonych towarów staje się nieuniknionym wyzwaniem.

 

Jakich rozwiązań poszukiwać dla pojazdów chłodniczych?

Aby rozpocząć optymalizację ładowności, możemy na początek przyjrzeć się dobrym praktykom:

  • Systematyczna realizacja celu 100% załadunku, co może oznaczać przyjęcie najnowszych technik paletyzacji.
  • Wdrożenie procesu „tropienia” przejazdów „lekkich” lub „na pusto”, co może oznaczać wprowadzenie oprogramowania optymalizującego trasy, narzędzia dostępnego na coraz szerszym i efektywnym rynku.
  • Regularne sprawdzanie sprzętu chłodniczego, ale także wyposażenia, takiego jak uszczelki izolacyjne.
  • Ekologiczna jazda, szkolenie kierowców użytkowników oczywiście dla prawidłowej jazdy, ale także w celu zoptymalizowania utraty energii związanej z otwieraniem drzwi i czasem trwania dostawy, itp.

Poza tym utrzymanie wysokiego poziomu ładowności jest wspólnym celem producentów pojazdów i przewoźników. Zużycie paliwa w ciężarówkach chłodniczych podlega gruntownym badaniom z uwzględnieniem alternatywnych źródeł energii. Ich koncepcja i transformacja stanowią wektory innowacyjności, a rozwój nadwozi samonośnych jest tego doskonałą ilustracją: dostosowana do różnego rodzaju podwozi podłoga, często z aluminium, może zachować, a nawet zmaksymalizować ładowność. Te rozwiązania zostały wypróbowane w pojazdach spalinowych 3t5, które zyskują ładowność większą o jedną tonę. To jest możliwe już od kilku lat. Mogą być naturalnie zastosowane także w pojazdach napędzanych energią alternatywną.

 

Innowacje dotyczą także samego zespołu chłodniczego

Wiele inicjatyw dotyczących zespołu chłodniczego zaprezentowano podczas ostatniej edycji międzynarodowych targów Solutrans. Aby wytworzyć niską temperaturę z większą oszczędnością energii i zoptymalizować w ten sposób pojemność i ładowność, tworzone są zespoły bardziej kompaktowe oraz nowe technologie, takie jak rozwiązania hydroelektryczne lub ciekły azot. Opcje szybkiego ładowania lub produkty o wysokiej wydajności energetycznej są również istotne, oczywiście w zależności od wielkości i zastosowania pojazdów.

Wyposażenie pojazdu odgrywa także swoją rolę: lepsze wymiarowanie przedziałów poprzez stałe i/lub wyjmowane ścianki, systemy półek, itp. Nie można też zapominać o podstawowych elementach bezpieczeństwa, takich jak listwy mocujące przydatne do zabezpieczenia, ale także do lepszego rozmieszczenia przewożonych towarów oraz o typowych elementach wyposażenia (na przykład wieszaki lub haki na mięso).

Istnieje wiele elementów umożliwiających podniesienie wydajności pojazdów chłodniczych, niezależnie od ich wielkości.

(*)

Rozporządzenie 852/2004

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002

Przeczytaj także