Łańcuch dostaw

Dostawy nocne: jak zmniejszyć poziom hałasu i zanieczyszczeń?

  • 12/01/23
  • 3 min

Dostawy nocne, stanowiące obecnie normę dla miejskich mini-marketów i firm spożywczych, zmniejszają ruch na ulicach w ciągu dnia. Jazda w nocy przy niskim natężeniu ruchu pomaga w zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń, jednak w tych cichych porach dnia hałas staje się bardziej uciążliwy. Istnieje kilka środków, które mogą pomóc zmniejszyć ten poziom.

livraison-nocturne-fraikin-fmag

Zanieczyszczenie powietrza i hałas – problem do pokonania

Dostawa nocna jest czasami lokalnym wymogiem regulacyjnym mającym na celu rozwiązanie problemu parkowania w ciągu dnia i utrudnień w ruchu drogowym. Chociaż należy ją przeprowadzać najciszej, jak to możliwe, nie zawsze łatwe jest ograniczenie ewentualnego hałasu, jaki może generować. Głównie hałas związany z jazdą, pracą silnika i zjawiskami aerodynamicznymi ma negatywny wpływ na jakość życia i https://www.bruit.fr/images/stories/pdf/CNB_Effets_Sanitaires_Bruit-Septembre-2017.pdf stanowi często występujący problem https://www.bruit.fr/images/stories/pdf/CNB_Effets_Sanitaires_Bruit-Septembre-2017.pdf. Od 1999 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podnosi świadomość wpływu hałasu na sen i zdrowie ogółem. Organizacja zaleca limit ekspozycji na hałas w porze nocnej wynoszący 40dB, na podstawie 8 godzin ekspozycji; jest to próg trudny do przestrzegania, biorąc pod uwagę fakt, że ulica, na której panuje ruch drogowy, może szybko osiągnąć poziom 80dB. Problem polega na tym, że Parlament Europejski przystąpił do działań związanych z dyrektywą 2002/49/WE odnoszącą się do oceny i https://www.eea.europa.eu/themes/human/noisezarządzania poziomem hałasu w środowisku

 

O jakich dokładnie dźwiękach mówimy?

Odnosząc się do nocnych odgłosów wydawanych przez pojazdy podczas dostawy, możemy zidentyfikować dwa kluczowe wektory.

Kiedy pojazd jest w ruchu, jego hałas pochodzi z trzech źródeł: hałas drogowy, silnik i zjawiska aerodynamiczne. Te ostatnie można zignorować, biorąc pod uwagę fakt, że na obszarach miejskich prędkość jazdy się zmniejsza. Z drugiej strony, hałas wynikający z prowadzenia pojazdu nie może się zmniejszyć. Zwiększa się on wraz z prędkością, zwłaszcza na bruku. Podczas gdy hałas silnika jest słyszalny nawet podczas postoju, należy dodać do tego hałas wytwarzany przez agregat chłodniczy.

Podczas rzeczywistej dostawy najbardziej uciążliwe mogą być odgłosy związane z obsługą, takie jak otwieranie drzwi samochodu ciężarowego, podnoszenie platformy załadunkowej i przesuwanie wózków lub palet, które powodują wstrząsy i odgłosy tarcia podczas przesuwania po ruchomych metalowych rampach używanych na przykład do pokonywania stopni i chodników. Ponieważ źródło każdego hałasu jest identyfikowalne, można mu odpowiednio zaradzić.

 

Redukcja hałasu

Na szczęście jest kilka sposób zmniejszenia hałasu. W celu zmniejszenia zanieczyszczenia hałasem wynikającym z dostaw, przewoźnik może podjąć działania w zakresie sprzętu i sposobu jego użytkowania, ale także w zakresie szkolenia swoich pracowników.

Hałas silnikowy zależy od typu używanego silnika. Najcichszy jest oczywiście silnik elektryczny, natomiast pojazdy napędzane gazem ziemnym (NGV) są cichsze od tych zasilanych olejem napędowym. Warto zwrócić uwagę, że producent DAF oferuje cichą wersję swoich ciężarówek z silnikiem diesla w celu ograniczenia hałasu w obszarach miejskich. Działanie agregatu chłodniczego jest hałaśliwe, jeśli odbywa się przez silnik spalinowy. W związku z tym korzystniejsze może być użycie jednostki elektrycznej lub kriogenicznej.

Zarządzanie hałasem jest częściowo zależne od konserwacji urządzeń. Platforma załadunkowa będzie skrzypieć, jeśli nie będzie poddawana odpowiedniej konserwacji. Podłoga samochodu ciężarowego i platforma załadunkowa mogą być pokryte powierzchniami dźwiękochłonnymi. Wózki i wózki paletowe mogą być również wyposażone w ciche koła.

Rodzaj towaru odgrywa oczywiście pewną rolę. Nie można oczekiwać takiego samego cichego działania podczas transportu butelek w skrzyniach, jak podczas transportu płótna w wiązkach. Rozmyślne ograniczenie prędkości do 30 km/h pomiędzy dostawami znacznie zmniejsza hałas podczas jazdy. Finalnie, kluczowe znaczenie ma podnoszenie świadomości wśród kierowców.

Należy zauważyć, że wysiłki przewoźnika mające na celu ograniczenie hałasu muszą być doceniane i podkreślane przez etykiety, takie jak Certibruit czy Piek. Wydawana we Francji przez Cemafroid etykieta Piek gwarantuje, że urządzenia nie przekraczają progu hałasu 60-dB(A). Oprócz powyższych środków, które mogą być podejmowane przez przewoźników, władze lokalne mogą zredukować hałas w miastach, a raczej go pochłaniać, poprzez powiększanie terenów zielonych w środowisku miejskim i stosowanie porowatego asfaltobetonu do nawierzchni dróg, co znacznie zmniejsza hałas drogowy. Wreszcie należy pamiętać, że wiele miast w Europie również ustala własne limity hałasu, które zapewniają ich mieszkańcom spokojniejsze noce.

Przeczytaj także